Choď na obsah Choď na menu
 


Poprava ThDr. Jozefa Tisa - 3. a 4. časť

12. 2. 2009

Poprava ThDr. Jozefa Tisa - 3. a 4. časť

3. časť

Obrázok 18. apríla 1947 v čase medzi 5. 15 hod. a 5. 39 hod. bol na dvore Justičného paláca v Bratislave popravený smrťou obesením prezident prvej Slovenskej Republiky ThDr. Jozef Tiso. Samotný akt popravy trval od 5. 22 hod. do 5. 30 hod., keď lekári skonštatovali smrť. Ponúkam Vám samotný opis popravy, ako ho vo svojich spomienkach zaznamenal tam prítomný Tisov obhajca - Ernest Žabkay.

"Po predvedení odsúdeného Tisu, ktorý vošiel do miestnosti vzpriamene a hrdo, sme všetci prechádzali chodbou cez špalier nastúpených dozorcov a dozorkýň. Na čele sprievodu šiel Tiso v sprievode stráží spolu s bradatým kapucínskym mníchom v kamži a štóle. Skľučujúce ticho bolo priam absolútne, prerušované iba krokmi odrážajúcimi sa v zlej akustike chodby. Jedna z nastúpených dozorkýň nezvládla psychické vypätie a spustila kvílivý plač, ktorý strhol i ďalšie dozorkyne a dozorcov. Vznikol neuveriteľný zvuk davového plaču s ozvenami vysokých tónov kvílenia v akustike železobetónovej chodby, z ktorého mi behal mráz po chrbte.

Keď sprievod došiel k popravnému kolu odsúdenec sa postavil k nemu, vedľa neho stál kapucínsky mních. Zástupca Národného súdu znovu prečítal enunciát rozsudku a rozhodnutie prezidenta republiky o zamietnutí milosti a odovzdal odsúdeného popravnému majstrovi, ktorý stal pri kole s dvoma pomocníkmi. Kat v ošumelom občianskom obleku so žltkastými, kedysi bielymi semišovými rukavicami mu zviazal ruky povrazom. Povrazom ho previazal aj pod pazuchami, vystúpil po rebríku k vrcholu kola a povraz spod pazúch prevliekol cez kladku. Jeho pomocníci vytiahli odsúdenca hore na kôl a povraz držali tak, aby odsúdený visel vo vzduchu zachytený pod pazuchami. Kat potom zostúpil, zviazal nohy odsúdeného, previazal dlhý povraz od nôh, pretiahol ho kladkou na spodku kola a koniec povrazu podal pomocníkom, ktorí držali aj povraz prevlečený cez hornú kladku. Kat znovu vystúpil po rebríku na vrcholec kola, pripevnil na krk odsúdenca slučku a zavesil ju na hák kola.

Keď dal povel, holomci pustili odsúdenca visiaceho na povraze cez pazuchy a nacvičenýmObrázok   pohybom trhli povrazom od nôh. Ten váhou tela a ťahom od nôh padol do slučky pod krkom zavesenej na kole a pritom sa kat hore na kole pokúšal trhnutím slučky odsúdencovi zlomiť krčný stavec. Zrejme sa mu to nepodarilo. Nedošlo k prerušeniu miechy. Odsúdený sa dusil, začal chrčať, niekoľko ráz trhol telom a po chvíli roztvoril ruky, pokiaľ mu to povolil povraz. Zo zopnutých rúk vypadol veľký, kovový, podľa zvuku strieborný kríž a po páde na betónovú dlažbu v tom strašnom tichu ostro zacvendžal. Telo obeseného zmeravelo a po niekoľkých minútach ticha prokurátor vyzval lekárov. Lekári súhlasne konštatovali smrť odsúdeného a prokurátor vyhlásil, že rozsudok smrti obesením bol vykonaný..." 

Fyzickým vykonávateľom popravy bol Jozef Apfel (uvádzaný aj ako Appel) z Petržalky za spolupráce svojich dvoch synov. Za vykonanie tejto popravy dostal od Štátnej väznice Krajského súdu v Bratislave odmenu 4 000 korún. Pre veľké množstvo Slovákov bola táto poprava zdrvujúcou. Ľudia prejavovali svoju ľútosť na popravou prezidenta rôzne: v Bánovciach nad Bebravou sa v deň popravy rozozvučali všetky zvony, na vrchu Čebrať nad Ružomberkom ráno po Tisovej poprave viala na jeho vrchole čierna zástava. A hoci ju predstavitelia režimu kázali zvesiť, na druhý deň tam viala opäť. O niekoľko mesiacov po poprave Jozefa Tisa, konkrétne 25. novembra 1947 zomrela i jeho matka Terézia rod. Budíšková.

4. časť

Dlhý čas nebolo isté kde je presne pochované telo prezidenta prvej Slovenskej Republiky ThDr. Jozefa Tisa. Pred rokom Spoločnosť Andreja Hlinku dala vyhlásenie, že našla prezidentov hrob. Doteraz sa však nezverejnili výsledky DNA, ktoré by potvrdili, alebo vyvrátili, že na Martinskom cintoríne v Bratislave sa našlo miesto jeho posledného odpočinku.

Po poprave ThDr. Jozefa Tisa18. apríla 1947 od 5:30, kedy lekári konštatovali smrť dal prokurátor nariadenie strážiť jeho mŕtvolu, pokiaľ nebudú vykonané patričné opatrenia. O tom čo sa stalo s telom nebohého Tisa kolovali rôzne verzie. Niektorí si mysleli, že jeho telo bolo pochované tajne iní, že ho komunisti kôli sympatiám u veľkej časti národa dali dokonca spopolniť. Anonymný pisateľ zaslal do redakcie Katolíckych novín v Bratislave "výpis" zo zápisu o zasadaní vlády ČSR, kde uvádza že minister vnútra Nosek referoval o spopolnení mŕtvoly Jozefa Tisa.

Obrázok Išlo zrejme o výmysel, pretože existuje zápisnica spísaná na verejnom cintoríne v Bratislave z 19. apríla 1947 vo veci pochovania tela ThDr. Jozefa Tisa, podpísaná o 1.00 hod. prokurátorom Jánom Novomeským, správcom väznice krajského súdu v Bratislave Jánom Hrivňákom a saleziánskym pátrom Jozefom Stašom. Píše sa tam, že: "Pohreb bol vykonaný vo vyššie vyznačenom čase na verejnom cintoríne v prítomnosti rímskokatolíckeho farára, pátra saleziánov Jozefa Staša, ktorý vykonal pohreb podľa obradu Rímskokatolíckej cirkvi s príslušnými ceremóniami. Totožnosť mŕtvoly Dr. Jozefa Tisa pred uložením do hrobu bola úradne na vlastné oči zistená pánom Jánom Novomeským, prokurátorom Štátneho zastupiteľstva v Bratislave a pánom Jánom Hrivňákom, správcom väznice Krajského súdu v Bratislave, ktorí túto skutočnosť dosvedčujú. Na to truhla bola uzavretá a v prítomnosti vyššie uvedených úradných osôb zahrabaná, čo svojimi podpismi potvrdzujú."

To, že bol Tiso pochovaný potvrdil neskôr i žalobca v jeho procese Dr. Anton Rašla. V rozhovore s Pavlom Čarnogurským v roku 1982 vyslovil tvrdenie, že pokiaľ on vie, bol Tiso pochovaný do zeme. Mal to na starosti člen štátnej bezpečnosti istý Vincent Medek. Ten, aby sa striasol prípadných prenasledovateľov, vozil najprv mŕtvolu v rakve po okolí Bratislavy. Potom ju priniesol na Martinský cintorín, kde bolo pripravených niekoľko hrobov.

To, že na spomínanom cintoríne by malo byť pochované telo Jozefa Tisa potvrdzuje i kňaz, ktorý ho pochovával - páter Jozef Stašo. Prišli si po neho neskoro v noci. Oči mu zaviazali a dlhý čas ho vozili autom po Bratislave. Oči mu odviazali až v miestnosti, kde bola zatvorená rakva. Páter Stašo, odmietol vykonať obrad bez toho, aby sa najprv presvedčil či v nej niekto naozaj leží. Jeden z prítomných odbehol k telefónu a po chvíli sa vrátil spolu s technikom, ktorý otvoril truhlu. Ležal v nej Jozef Tiso. Jozef Stašo si všimol, že prezidentovi chýba jeho kňazský golier, tak vzal svoj a položil mu ho na krk. Následne boli vykonané všetky úkony podľa obradov rímsko-katolíckej Cirkvi v miestnosti i nad hrobom. V ten deň ostali v registri pochovaných na cintoríne sv. Martina tri prázdne rubriky - v noci boli totiž vykopané a zasypané tri hroby na rozličných miestach.

Stanislav Májek zo Spoločnosti Andreja Hlinku potvrdil, že v hrobe na Martinskom cintoríne sa v hĺbke 1,6 metra našli krížik modliaca knižka a kňazský golier, ktorý tam mal vložiť Jozef Stašo. Rovnako sa tam mali nájsť i krčné stavce, ktoré neboli zlomené, čo by potvrdzovalo opis popravy Jozefa Tisa. Jeho advokát Ernest Žabkay uviedol, že keď Tisa obesili, nedošlo ku zlomeniu krčných stavcov a teda prerušeniu miechy, a kat musel Tisa doslova uškrtiť.

Z uvedených svedectiev, ako aj posledného nálezu na Martinskom cintoríne v Bratislave sa dá predpokladať, že ide skutočne o hrob prvého prezidenta Slovenskej Republiky ThDr. Jozefa Tisa. Ostáva len veriť, že Spoločnosť Andreja Hlinku čím skôr zverejní výsledky DNA, ktoré by vniesli do ťahaníc okolo jeho hrobu konečne svetlo.


 

Náhľad fotografií zo zložky Portréty - Jozef Tiso

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Лечение импотенции

(andreysNes, 1. 5. 2018 8:20)

Лечение импотенции без препаратов

Hi!

(JesusGaH, 24. 4. 2018 15:31)

Hi!

XEvil 4.0 breaks CAPTCHA of Google, Facebook, Yandex, VKontakte, and 8400 others!

(LatonyaNab, 27. 3. 2018 10:54)

This message is posted here using XRumer + XEvil 4.0

XEvil 4.0 is a revolutionary application that can bypass any antibot CAPTCHA's.
Captcha Recognition Google (ReCaptcha-1, ReCaptcha-2), Facebook, BING, Hotmail, Yahoo,
Yandex, VKontakte, Captcha Com - and over 8400 other types!

You read this - it means it works! ;)
Details on the official website of XEvil, there is a free demo version.

Check YouTube video "XEvil ReCaptcha2"

Recommendations: how to promote your slovensko39-45.estranky.sk

(LatonyaNab, 19. 3. 2018 16:24)

This message is posted here using XRumer + XEvil 4.0

XEvil 4.0 is a revolutionary application that can solve any antibot protection.
Captcha Recognition Google (ReCaptcha-1, ReCaptcha-2), Facebook, BING, Hotmail, Yahoo,
Yandex, VKontakte, Captcha Com - and over 8400 other types!

You read this - it means it works! ;)
Details on the official website of XEvil, there is a free demo version.

Check YouTube video "XEvil ReCaptcha2"

XEvil break 99% types of captcha

(Mashajed, 10. 12. 2017 16:07)

This message is posted here using XRumer + XEvil 4.0

XEvil 4.0 is a revolutionary application that can bypass almost any anti-botnet protection.
Captcha Recognition Google (ReCaptcha-1, ReCaptcha-2), Facebook, BING, Hotmail, Yahoo,
Yandex, VKontakte, Captcha Com - and over 8.4 million other types!

You read this - it means it works! ;)
Details on the official website of XEvil.Net, there is a free demo version.

Check YouTube video "XEvil ReCaptcha2"

Tornado, earchquakes?! No, it is XEvil.

(Juliezswees, 26. 11. 2017 22:59)

This message is posted here using XRumer + XEvil 4.0
XEvil 4.0 is a revolutionary application that can bypass almost any anti-botnet protection.
Captcha Recognition Google (ReCaptcha-1, ReCaptcha-2), Facebook, Yandex, VKontakte, Captcha Com and over 8.4 million other types!
You read this - it means it works! ;)
Details on the official website of XEvil.Net, there is a free demo version.

New software XRumer 16.0 + XEvil 3.0 solve ANY hard captcha

(Claudiavioma, 16. 11. 2017 18:05)

Revolutional update of SEO/SMM software "XRumer 16.0 + XEvil":
captcha breaking of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
and more than 8400 another subtypes of captcha,
with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM software: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other programms.

Interested? There are a lot of impessive videos about XEvil in YouTube.
See you later ;)

P.S. XEvil 4.0. break ReCaptcha2 too;)

RE:Stevo

(tomas285, 28. 8. 2011 0:38)

Najme tejto svini môžeš Ďakovať za to že žerieš že štíš, že serieš a rovnako aj za to že si vôbec na tomto svete a si Slovák !!! Hanba tebe a tvojmu rodu, Ste obyčajný úbožiaci. Tebe podobný by mali celi život len pásť kravy alebo ovce. Tam svojim potenciálom neodlišujúcim sa od predmetnej zvery aj vynikneš.

Re: RE:Stevo

(M.Ď., 28. 9. 2012 9:37)

Dnes vďaka boľševikom (kolektivizácia)a postboľševikom (zničenie družstiev a ŠM) ani tie kravy a ovce nemáš a žerieš iba odpad, ktorý ostatná Európa nedáva žrať ani svojim psom. Slovenský štát, hoci bol kopcovitou krajinou a bol vo vojne, bol potravinovo sebestačný s najlepším zásobovaním vtedajšej Európy. Bez našich potravín a cukru by Švajčiari zdochli hladom.

Re: RE:Stevo

(js, 20. 8. 2016 16:26)

netrep kokotiny spodina sedlacia.tiso by nijak slovensko nezachranil.po vojne by nas aj tak hitler vystahoval na vychod a zotrocel.taketo debiliny ako ti tu pises vykrikuju len taky dementi od toho pupkateho skulaveho kotlebu.tiso tento narod nezachranil.keby bol tiso tak uzasny,tak by sa armada ani slovaci nepovstali.ak je u teba vrazdenie kradnutie normalna vec,tsk patris tam kam tiso.aj ine staty nemci okupovali a predsa prezili tak tu nepis dementne komentsre ze vlastizradca tiso je nas zachranca.spodina zostsne vzdy spodinou a to v kszdej dobe.

zradcovia cesi

(Jaroslav, 22. 12. 2012 19:06)

Tiso sa jediny na svete vzoprel Hitlerovi,bol to velky Slovak,cest jeho pamiatke.Raz vyjde pravda na povrch-bol nespravodlivo odsudeny a popraveny bratmi Cechmi,ktori nam aj Stefanika poslali na onen svet:ked lietadlo padlo,este zil,strela do hlavy ukoncila jeho put-ceska.

Re: zradcovia cesi

(ja, 20. 8. 2016 16:18)

ti si riadny msgor vymeteni.tiso bol kolaborant a zradca.ine si ani nezasluzil.a necitaj konspiracie lebo to zatemnuje rozum.stefanika urcite benes nezabil.

Byla to

(ivo, 19. 6. 2015 18:06)

justiční vražda Tiso dělal jen co musel stejně jako Hácha oba se zachovali jako hrdinové zůstali s národem ten špinavý a zbabělý beneš oba zavraždil...
A věřím že beneš nechal zavraždit i Štefánika protože beneš rozkradl peníze od amerických krajanů.Údajně je měl prohrát v Ženevě v kasinu , beneš byl nebezpečný psychopat a jeho žena se kurvila kde mohla. Patří s havlem a gotwaldem mezi mejhorší prezidenty cojsme měli..

Syndrom Slovenský štát

(dedo54, 28. 3. 2014 4:00)

Od Benešovej vlády, až po tie naše Slovenské írečité - pri spomienke na prvý Slovenský štát - všetkým rad-radom naskakovala a naskakuje husia koža a pri mene Dr. Jozef Tyso, sa doslova verejne alebo tajne prežehnávajú. Je to ich politický syndrom a pravda vyjde najavo - verte. P.S. Sofia bola špinavá vrahyňa a krkavčia matka, keď obätovala jedno zo svojich detí, aby zachránila život tomu druhému dieťaťu, ha - komunisti? Dr. Tyso vybral z toho strašného zla tej doby to menšie. Ako by ste sa zachovali vy, ha - komunisti? Dunajský dolár vám bol vtedy dobrý že, ha - vy komunisti..., vy posraté hovná.

ZRADCA BENES

(Michal, 14. 11. 2011 10:22)

To, co urobil Dr. Jozef Tiso pre slovakov v tej dobe by nedokazal ziadny iny sucasny politik !
Proces s nim bol vykonstruovany a rozhodnuty uz vopred vtedajsim "prezidentom" Benesom, ktory sa celu vojnu schovaval v Britanii a po vojne bez akehokolvek rizika prisiel spat do CSR. Dal uvaznit dokonca Hachu - prezidenta protektoratu Cechy a Morava a drzal ho tam az do jeho smrti.
A ja sa pytam : Preco bol zradca Benes ako krysa zalezeny v Londyne a cely posraty od strachu prisiel az po vojne, ako keby sa nic nedialo spat do CSR ?
Preco neriesil problemy doma v republike a nepostavil sa proti Hitlerovi priamo, ale len vykrikoval spoza hranic v Britanii. To sa mu lahko vtedy rozpravalo, ked nic neriskoval !

Re: ZRADCA BENES

(Andrej, 25. 11. 2012 22:54)

Absolútne súhlasim.

Mons.Jozko Tiso

(Andrej, 25. 11. 2012 22:44)

Tí čo ho súdili by na jeho mieste neboli konali lepšie ako Dr.Tiso a teda nemali najmenšie právo ho odsúdiť.Ten čo za tým celým stál a milosť mu neudelil sa celý čas "hrdinsky" schovával v Britanii...

Takých si treba vážiť.

(Jano-Tisova Veľká Bytča, 21. 4. 2012 21:32)

Z akých dôvodov po toľkých rokoch nikto ešte nepovedal pravdu o pánovi prezidentovi Tisovi?Kto sa bojí,kto má obavy,nie su to náhodou bratia česi,ktorí dodnes majú uschované v svojich trezoroch dokumenty tak potrebné na objasnenie celého prípadu okolo pána dr.Tisu?Čo spravila naša diplomacia pre to,táto nová porevolučná?Nič,to sme slováci?Je to veľmi smutné.Za jeho popravu môže ten zradca a zbeh BENEŠ !!!!!Nech žije TISO!!

Re: Takých si treba vážiť.

(M.Ď., 31. 10. 2012 13:12)

Naša diplomacia je taká slabá, že dodnes nevie ani zadovážiť Štefánikovo srdce naložené v liehu. On totižto z lietadla včas vyskočil, od zbehnutých vajnorčanov si pýtal vodu, no potom prišli príslušníci ozbrojených zborov ČSR a všetkých odohnali. To srdce je vraj prestrelené.

Jozef Tiso

(Stevo, 29. 7. 2011 16:30)

Tá sviňa dostala to čo si zaslúžila!


« predchádzajúci

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95

následující »