Choď na obsah Choď na menu
 


Fakty a mýty okolo Jozefa Tisu

31. 1. 2009

Fakty a mýty okolo Jozefa Tisa

 Obrázok60 výročie popravy Jozefa Tisa vyvolalo sériu článkov o tomto kňazovi rímskokatolíckej cirkvi ,prezidentovi vojnového slovenského štátu, človeku, ktorého viny a konanie sa snaží časť hierarchie tejto cirkvi zľahčovať a ospravedlňovať. Volá po jeho historicky a ľudsky spravodlivom zhodnotení. Je však príznačné, že novodobí historici ,ktorí sa snažia o jeho rehabilitáciu alebo aspoň spravodlivé historické zhodnotenie, sú sami členmi kléru, alebo aspoň majú k nemu veľmi blízko. Kňazi ako Moravčík, ktorý sa dokážu pozrieť na tohto človeka aj z hladiska morálky viery kriticky, sú odsúvaní v RCK na okraj a nie sú vypočutí. Pretože dnešní predstavitelia slovenskej RCK typu Sokola, Tondru, Korca a im verných jednoznačne Tisa ospravedlňujú a snažia sa ho glorifikovať.

Za popularitu Jozefa Tisa v určitých kruhoch slovenskej spoločnosti môžu mýty, ktoré sú okolo jeho osoby stále živé.Vznikajú zmiešaním emócií s neznalosťou faktov.

1. Mýtus, že Židia, ktorým Tiso udelil výnimky, mu v Jeruzaleme odhalili pamätnú tabuľu a vo Vatikáne sa začal proces jeho blahorečenia. Žiaľ, tabuľu v Jeruzaleme nikto nevidel a Vatikán o blahorečení Tisa nič nevie.

2. Mýtom o jeho politickej činnosti je, že odmietal názory Adolfa Hitlera. Vyhlásenia o vernosti tretej ríši až do konca , vyznamenávanie Nemcov v Banskej Bystrici po potlačení SNP boli len gestá - naoko, aby ochránil Slovákov pred pomstou po vypuknutí povstania. Faktom je, že Jozef Tiso videl v Hitlerovi jediného garanta slovenskej štátnosti.

3. Ďalším tvrdením je, že po vojne ho popravili hoci nebol vyhlásený za vojnového zločinca. Na Slovensku sa to dodnes podáva ako pomsta Čechov a Židov. Zabúda sa, že protihitlerovská koalícia sa už počas vojny dohodla, kto bude súdený za vojnové zločiny. Spolu s fašistickými pohlavármi Nemecka aj pohlavári všetkých kolaborujúcich štátov. Takto po vojne súdili kolaborujúcich európskych politikov, quislingov. Boli vynesené rozsudky smrti, v Maďarsku, v Belgicku a vo Francúzsku.

4. Rabíni boli intervenovať u Tisa ,aby sa nevzdal prezidentskej funkcie. Rabíni židovských náboženských obcí v memorande datovanom 6.marca 1942 s naivnou nádejou očakávali porozumenie a zastanie, ktoré by u prezidenta Tisa mohli dosiahnúť. Osobne ho prevzal z rúk rabína Armina Friedera prezident a zároveň kňaz Jozef.Tiso: "Vo svojom zúfalstve dovolávame sa Vás, Pán prezident republiky, ako najvyššieho sudcu v štáte, plne presvedčení, že uznávate ešte vyššieho sudcu nad sebou. Ako služobníci Boží prosíme Vás pokorne, v najhlbšej núdzi, dožičte sluchu hlasu Božiemu a pomôžte nám v našom najväčšom nešťastí. Veď všetých nás stvoril jeden Boh a pred jedným Bohom budeme sa raz zodpovedť. Zľutujte sa nad nami a našimi rodinami, ženami a mužmi, starcami a deťmi, čo v núdzi a v slzách spoločne prosia Boha na nebesiach o pomoc a dúfajúc v Jeho miloť skladajú svoj osud do Vaších rúk. Pán prezident, ako kňaza a služobíika Božieho Vás snažne prosíme, vypočujte tento hlas, hlas osemdesiat tisíc nešťastníkov,čo sa chvejú o život svoj a o život svojich najdrahších.". Rabín Frieder v svojom denníku komentuje toto stretnutie: "Myslel som, že pr i čítaní týchto slov, napísaných od srdca, aj bezcitný človek bude dojatý. Avšak, odchádzajúc od prezidenta, som nemal pocit,že by ho moje slová dojali, alebo pohli k nejakej zmene. O zopár týždňov neskôr 25.marca 1942 zo Slovenska odišiel prvý transport.

5. Antižidovská politika slovenského vojnového štátu zahŕňa asi najšokujúcejšie mýty okolo Jozefa Tisa. Pod jeho vedením bolo Slovensko do roku 1944 jediným európskym štátom, z ktorého územia sa iniciatívne deportovali Židia, a Slovensko pritom nebolo obsadené Nemcami. V iných krajinách sa začali deportácie až po okupácii. Jozef Tiso deportácie nespochybňoval, naopak, verejne ich podporoval. Známe sú jeho vyhlásenia ako "Slováci, zbavte sa svojho škodcu" či "Židom sa iba odoberá to, čo nakradli. Jozef Tiso nepodpísal Židovský kódex, lebo vraj s ním nesúhlasil. Židovský kódex bolo spojenie zákonov do jedneho celku, ktore dosiaľ figurovali ako jednotlivé zákony, nariadenia a vyhlášky. Celkový počet zákonov, vyhlášok a nariadení, ktoré obsahoval "Židovský kódex" bolo 270. Potláčanie a aj samotná likvidácia práv a slobôd židovských občanov bola zhrnutá v 351 zákonoch, nariadeniach a vyhláškach. Židovský kódex ,vládne nariadenie zo septembra 1941, zahŕňalo a sprísňovalo všetky dovtedajšie protižidovské nariadenia. Tiso ako prezident nepodpisoval vládne nariadenia, mohol podpisovať iba zákony. Ako premiér je podpísaný pod všetkými protižidovskými nariadeniami do októbra 1939.

6. Ako prezident udelil 30 000 výnimiek pre Židov. Po 60 rokoch od holokaustu sa historikom podarilo narátať len asi 1 000 výnimiek aj pre najbližšiu rodinu "výnimkára". Nemusel nosiť hviezdu, deti mohli chodiť do školy. Šanca, že sa s rodinou vyhne deportácii. V prvom rade ich dostávali Židia, ktorí konvertovali na kresťanstvo. Dostávali ich najmä lekári či veterinári. V roku 1939 bolo totiž z 1 400 lekárov až 600 Židov. V decembri 1940 žilo na Slovensku 89 000 Židov. Do do septembra 1944, bolo vyvezených 58 000 ľudí. Prežilo ich asi 800. Ostatní zahynuli v koncentračných táboroch po celej Európe. Ďalších 12 000 Židov potom vysťahovali Nemci s gardistami po obsadení Slovenska v septembri 1944. Popravili 1 200 ľudí. Celkovo prežilo 10 000 slovenských Židov, a to vďaka obyčajnýmh Slovákom, ktorí ich ukrývajúc, riskovali vlastnú likvidáciu. Legenda o 30 000 vydanych prezidentskych vynimkach je hlboko v podvedomi ovenskej verejnosti. Durica počet zvyšuje na 35 000. Ochrannych štatútov v čase Slovenského štátu bolo niekoľko druhov. Prezidentské výnimky boli pridelované kancelariou prezidenta republiky, pripadne intervenciou prezidenta. Ďaľším druhom boli ministerské výnimky, napr. ministerstva školstva a osvety, ministerstva financíi. atd. Existovala aj "biela karta", ktora chránila Žida od deportácie kým mal trvalý pracovný pomer. Každá vynimka, potvrdenie, legitimácia, dekret, sa vzťahovala aj na rodinných príslušníkov a jej platnosť v mnohých prípadoch bola časovo obmedzená. Nespravnou interpretáciou vznikajú súčty, ktore by v praxi znamenali, ze absurdný počet 30 000 Židov (35 000 podľa Ďuricu) muselo prežiť holokaust vďaka výnimkám. Kancelária prezidenta udelila 577 výnimiek, vzťahujúcich sa aj na 251 rodinných prislušníkov. Celkovo ochraňovala 828 osôb. Triezvym odhadom je možné určiť spoločný počet prezidentských dekrétov, ministerských výnimiek, a daľších rôznych legitimácií a potvrdení, atd., ktoré ochraňovali takto židovských občanov na priemer 6-7 tisíc osôb, v r.42-45.. Väčšina výnimiek a dekrétov bola získaná cestou korupcie a rôznych protihodnôt. Mnohí ministerskí úradníci dostávali v prípadoch kedy hrozila deportácia finančné obnosy v rozpätí od 10 tis. korún slovenských až 100 tisíc. "Židovský král" Dr. Anton Vaško, šéf 14.oddelenia prijal za svoje funkčné obdobie na Ministerstve vnútra finančný obnos celkovo 1 milion korún slovenských (SNA.NS Tn lud. 17/46). Garancia nebola nikdy zaručená štátom, alebo osobou prezidenta. Napr. Rabi Reich z Bánoviec, ktorý mal podpísanú prezidentskú výnimku od prezidenta Tisa bol deportovaný vo veku 81 rokov a zahynul v koncentračnom tábore.

Proti antižidovskej politike slovenského štátu protestoval aj Vatikán. Na protesty reagoval prezident Tiso listom pápežovi. Okrem iného v ňom vysvetľoval: Židia sa u nás mali dobre, ale odvďačili sa tým, že vyvolali povstanie. Napísal to v čase, keď väčšina z 58 000 deportovaných slovenských Židov bola už pravdepodobne mŕtva alebo čakala na smrť v koncentrákoch. Naša vina tkvie v našej vďačnosti a vernosti voči Nemcom, ktori nielenže uznali a schvaľovali existenciu nášho národa a jeho prirodzené právo na nezávisloť a národnú slobodu, ale pomáhali mu aj proti Čechom a Židom, nepriateľom nášho národa. Sme si vsak celkom istí, že táto "vina" je v očiach katolíkov našou najväčšou cťou. Úsilie nepriateľov z našej činnosti vykonštruovať príčinu znevažovania cti kléru a cti cirkvi pred svetom, je naskrze farizejské. Najväčšou ozdobou láskavej matky cirkvi je, že ona sama poveruje svojich kňazov, aby slúžili malým národom, teda sama cirkev si váži malé národy a neponecháva ich napospas dravým vlkom. Kňaz ochranca a robotník svojho ľudu istotne prekáža tým, čo by chceli malé národy pohltiť a vykoristovať./z listu pápežovi/ Autenticke dokumenty a údaje su vždy neuprosné a nedokážu ich umlčať polopravdy podané v akejkoľvek podobe ľudáckej propagandy. Sú tichou obžalobou klérofašistického režimu Slovenského štátu v rokoch 1939-45, kedy zo slovenska navždy odislo 64 transportov označených ako "DA" a bolo zavraždených 70 000 slovenských Židov. Prezidentom Slovenského štátu-Slovenskej republiky bol Dr. Jozef Tiso.

 

Náhľad fotografií zo zložky Portréty - Jozef Tiso

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Recommendations: how to promote your slovensko39-45.estranky.sk

(LatonyaNab, 26. 3. 2018 16:46)

This message is posted here using XRumer + XEvil 4.0

XEvil 4.0 is a revolutionary application that can break any antibot CAPTCHA's.
Captcha Recognition Google (ReCaptcha-1, ReCaptcha-2), Facebook, BING, Hotmail, Yahoo,
Yandex, VKontakte, Captcha Com - and over 8400 other types!

You read this - it means it works! ;)
Details on the official website of XEvil, there is a free demo version.

Check YouTube video "XEvil ReCaptcha2"

XEvil will crash worldwide internet

(Mashajed, 13. 12. 2017 15:54)

This message is posted here using XRumer + XEvil 4.0

XEvil 4.0 is a revolutionary application that can solve any antibot CAPTCHA's.
Captcha Bypass Google (ReCaptcha-1, ReCaptcha-2), Facebook, BING, Hotmail, Yahoo,
Yandex, VKontakte, Captcha Com - and over 8.4 million other types!

You read this - it means it works! ;)
Details on the official website of XEvil.Net, there is a free demo version.

Check YouTube video "XEvil ReCaptcha2"

Záchranca národa!

(Ján, 22. 4. 2012 17:30)

V prvom rade sme neboli vojnový slovenský štát . Slovenská republika nevznikla dôsledkom vojny ale 6 mesiacov pred vypuknutím 2 svetovej vojny. Pripisovať prezidentovi Tisovi zodpovednosť za transporty slovenských Židov do vyhladzovacích táborov je scestné, nakoľko prezident disponoval iba oficiálnymi nemeckými správami o uspokojivých podmienkach presídlených Židov v nových domovoch. V roku 1942 nikto nemal ani potuchy, čo sa deje s vysídlenými Židmi. Vyhlásenie samostatnosti 14.3. 1939 bola záchrana slovenského národa pred horthyovským Maďarskom, ktoré snívalo o znovuzrodení Uhorska. Súdny proces s prezidentom Tisom a jeho poprava bola obyčajná politická vražda, za ktorou stál Beneš a komunisti. Beneš už v roku 1943 sa netajil tým, že Tiso musí visieť a komunisti mu nemohli zabudnúť jeho antikomunistický postoj. Jozef Tiso ako prvý slovenský prezident, záchranca národa- česť jeho pamiatke!

Re: Záchranca národa!

(Juraj Novotny, 1. 11. 2012 20:53)

Tiso bol skurveny fasoun - kolaborant a dobre spravili, ze ho obesili!

Re: Záchranca národa!

(jozef , 31. 1. 2014 16:41)

Som zvedavý čo by na jeho mieste robili dnešní politici

Re: Re: Záchranca národa!

(Jozef, 31. 1. 2014 17:22)

Tisa nemali popraviť.Možno urobil veľa zlých vecí.Postavil sa za nás. Za tento národ.Možno tu vládol fašistický režim.A to len preto aby zachránil náš slovenský národ.Aká to bola zrada.V roku 1939 malo byť naše územie rozdelené medzi Poľsko a Madarsko.Tiso sa nás zastal a nedovolil to.V roku 1944 vypuklo Snp.Nemci chceli vypáliť naše dediny.Tiso odhovoril Hitlera.Chcel aby nemecká okupácia nebola pre slovenský národ taká strašná.Aký to bol teda zradca.Keby nebolo Tisa.Tak by možno naša historia vypadala úplne inak. Dnešní politici si ho nevážia.Berú ho ako zradcu.Mal nechať aby bolo naše územie rozdelené Mal nechať aby boli naše dediny vypálené.To by bola zrada.Som zvedavý keby vypukla vojna čo by na mieste robili naši politici.A to Fico či Slota.Ušli by a naše územie by bolo nechané osude .Tak si Tisa vážme. Tiso bol jediný a skutočný prezident. Ako bol taký už nebude česť a sláva.

1 fotka amatersky photoshop

(daro, 20. 10. 2013 12:38)

ta fotka s tou vyfotoshopovanou hajlujucou rukou.
Vazne? Ked uz tak to aspon spravte poriadne....

prezident Tiso

(taktiež Ján , 23. 4. 2013 13:51)

Plne suhlasím s Jánovým článkom Dr.Tiso urobil v tom čase to najlepšie čo sa v tom vojnovom čase urobiť dalo.Slovensko si medzi seba chceli rozdelit Poľsko /neskôr napadnute Nemeckom a začiatok 2.setovej vojny/ a Madarsko podporované fašistickým Talianskom,ale to je z historického hľadiska nežiaduci pohľad.Vtedy podľa Dr.Tisa bol jediný garant zachovania Slovenska fašistické Nemecko možno chyba -mohol požiadať ZSSR neskoršieho osloboditeľa bývalého československa-ale prečo sme ich po 89 vypoklonkovali-to sa robí osloboditeľom? Dr. Tiso asi vedel prečo tu boľševikov nechce.Nechcem tu riešiť jeho plusy a omyly, lebo si osobne myslím že sa ako KATOLíCKY KňAZ nijako nespreneveril svojmu poslaniu. Pre ilustráciu bežal dokument o koncentračnom tábore v Osvienčim-človek ktorý odoberal príchodiacim väzňom doklady ,majetok /i ked biebny/ v čase nakrucania mal možno cez 80 rokov viete čo odpovedal na otázku či ho mrzí čo robil ?Takmer doslovne odpovedal ,Nie nemrzí ma čo som robil a prečo by ma aj malo bola vojna...Budme hrdí na to že sme z človeka ktorý v tej dobe urobil to čo najmenej uškodilo Slovensku UROBILI ZLOčINCA je len málo národov čo niečo také dokáže...

Záchranca národa!

(Ján, 22. 4. 2012 17:30)

V prvom rade sme neboli vojnový slovenský štát . Slovenská republika nevznikla dôsledkom vojny ale 6 mesiacov pred vypuknutím 2 svetovej vojny. Pripisovať prezidentovi Tisovi zodpovednosť za transporty slovenských Židov do vyhladzovacích táborov je scestné, nakoľko prezident disponoval iba oficiálnymi nemeckými správami o uspokojivých podmienkach presídlených Židov v nových domovoch. V roku 1942 nikto nemal ani potuchy, čo sa deje s vysídlenými Židmi. Vyhlásenie samostatnosti 14.3. 1939 bola záchrana slovenského národa pred horthyovským Maďarskom, ktoré snívalo o znovuzrodení Uhorska. Súdny proces s prezidentom Tisom a jeho poprava bola obyčajná politická vražda, za ktorou stál Beneš a komunisti. Beneš už v roku 1943 sa netajil tým, že Tiso musí visieť a komunisti mu nemohli zabudnúť jeho antikomunistický postoj. Jozef Tiso ako prvý slovenský prezident, záchranca národa- česť jeho pamiatke!

Re: Záchranca národa!

(martin, 22. 1. 2013 12:56)

jasne, oni ich vyviezli aby zili novy zivot..a tu nechali fabriky a domy, so sebou si zobrali kufrik s oblecenim...ano..bolo to totalne humanne. aj keby slovenska vlada nevedela o vrazdeni tak len za deportacie mali byt vsetci sudeny. to keby teba s rodinou zbavili majetku a odviezli do Polska a tm by ti povrazdili rodinu tak by si povedal : to nic, oni to tak nemysleli... zasnem nad ludskou bezcitnostou

Prestante už zavádzať !

(Milan, 8. 12. 2011 15:46)

Ja som len zvedavý, kedy sa nájde smelý a zodpovedný historik - publicista, ktorý pravdivo vysvetlí / a dokáže / účel platby 500 RM za každého vyvezeného žida . Že to bol nie poplatok za zavraždenie , ale pomoc v začiatkoch osídlovania. My sme národ, ktorý má rád sebažertvu ! To nerobia ani Nemci.